پمپ انسولین | دیابت

توسط | ژانویه 30th, 2017|پمپ انسولین دسته|تگ ها , , , |

پمپ انسولین در مقاله ای که اخیرا در نشریه Pharmaco Economics منتشر شده است محققین در پژوهشی در قالب مرور سیستماتیک با موضوع تاثیرات دیابت در اقتصاد جهان اذعان داشته اند که دیابت در کشورهای توسعه نیافته که پوشش بیمه ای مناسب را نداشته اند بیشترین هزینه را داشته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد [...]