متاسفانه امروزه یکی از بیماریی هایی که اقشار جامعه از آن رنج میبرند دیابت و به اصطلاح فارسی مرض قند است که درصد بالایی از تعداد بیماران را به خود اختصاص میدهد ابتلا به این بیماری میتواند به صورت ارثی و یا رزیم غذایی نامناسب باشد.اما میتوان گفت درصدی از مبتلایان به صورت ارثی دچار این مشکل هستنداما نمیتوان به طور مطلق اظهار به این فرضیه کرد,افراط در مصرف شیرینی جات و قند وشکر هم موجب بروز این بیماری میشود همچنین نوشابه های گازدارو قندهای مصنوعی هم میتوانددر بروز دیابت دخیل باشد.اما افرادی که در مصرف این مواد ناپرهیزی میکنند به طور معمول عواقب جبران ناپذیری را تجربه میکنند از جمله این عواقب میتوان به از قطع اعضای بدن و حتی مرگ اشاره کرد.

اما جدا از تعریف و توصیف دیابت باید به ارائه راه کارهایی برای درمان این بیماری بپردازیم در گذشته ای نه چندان دور و البته زمان حال تزریق انسولین یکی از روش های درمان بود اما دستگاه پمپ انسولین با ورود به بازار توانست تاثیر بسزایی در منسوخ شدن تزریق سنتی انسولین بگذارد,هدف از اختراع انسولین پمپ صرفا سهولت تزریق برای افراد مبتلا و همچنین کاهش دردبود.

دیابت