همانطور که میدانید افراد دیابتی معمولا برای درمان و جلوگیری از پیشرفت بیماری خود از تزریق انسولین برای کنترل آن استفاده میکنند که با دردسرهای بساری زیادی هم مواجه هستند برای مثال مکن است دوز دارو بیشتر و یا کمتر از حد نیاز بدن باشد که همین امر شاید سبب بی اثر بودن دارو باشدیا نتیجه ی مثبتی هم را در پی نداشته باشد.

تمامی پزشکان و فعالان صنعت پزشکی در این اندیشه بودند که چگونه این مشکل را رفع کنند و جایگزین مناسبی برای انسولین بیابند.برهمین اساس نخبگان و مهندسان پزشکی دستگاهی به نام پمپ انسولین را طراحی کردند و پس از سنجش اولیه به تولید انبوه رساندند و سپس قیمت آنرا تا حدودی کاهش دادند تا تمامی افراد امکان خرید و تهیه آنرا داشته باشند.

از ویژگی هایی که انسولین پمپ را نسبت به روش تزریق سنتی انسولین متمایز ساخته میتوان به تزریق دارو با دوز مناسب و همچنین مقداری که بیمار نیاز دارد نام برد.همچنین بیمار درد تزریق را به هیچ عنوان حس نمکیند زیرا پمپ انسولین فقد یکبار نصب شده و سوزن آن ثابت میباشد.

14169218107114132171461242231666717921742