همیشه دیابت یکی از معضلاتی که بوده که مبتلایان به چه به صورت ارثی و چه به دلیل ناپرهیزی در مصرف شیرینی جات و موادقندی از آن رنج میبرند.روزانه افراد زیادی به این بیماری مبتلا میشوند ویا جان خود را ازدست میدهند ویا حتی اعضای بدن خود راازدست میدهند.دیابت بیماری است که گاهی فرد در ابتلا به آن هیچ دخالتی ندارد و به صورت ارثی از آن رنج میبرد.

افراد مبتلا حتما بای از رژیم غذایی مناسبی برخوردار باشند تا بتوانند بیماری خود را کنترل کنند و تا حدی از آن پیشگیری کنند.

هرنوعی از دیابت درمان خاصی دارد بر فرض مثال برای درمان و کنترل دیابت نوع یک باید از انسولین استفاده کرد وهمچنین برای کنترل دیابت نوع دو هم باید از قرص های ضددیابت و ورزش و فعالیت های بدنی بهره گرفت.اما دیابتی که بین جوامع بسیار شایع است نوع یک میباشد بنابراین انسولین در درمان این نوع بیماری نقش  اساسی را ایفا میکند.اما انسولین پمپ هم میتواند گزینه ی مناسب باشد .بیماران دیابتی به طور معمول بایستی میزان قند خون خود را کنترل کنند زیرا اگر میزان گلوکز از حد مجاز تجاوز کند ممکن است دچار عواقب خطرناکی شود و یا اینکه گلوکز خون آن ها به قدری کاهش میابد که بیمار از حال رفته و به حالت کما میرود,اما انسولین پمپ با عملکرد خود تمامی این زوایا را تحت کنترل دارد ومانع از بروز چنین مشکلاتی میشود بدین صورت که به طور خودکار هورمون انسولین را تزریق میکند.