همانطورکه میدانید انسولین یکی از معروفترین راهکارهای درمان دیابت نوع یک میباشدکه میزان و تعداد دفعات تزریق آن بستگی به فرد مبتلا دارد که تا چه حد دیابت بر روی بدن آن تاثیر گذاشته است و شدت آن چقدر است همچنین پیشینه و عمربیماری نیز میتواند در تعداد دفعات تزریق نیز موثر باشد.اما نمیتوان گفت که تزریق انسولین یک راه قطعی برای درمان دیابت نوع یک است عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند که از جمله آنها میتوان به فعالیت های ورزشی و رژیم های غذایی که عاری از هرگونه نشاسته و مواد قندی هستند,کنترل وزن هم یکی از عومل مهم در کنترل دیابت میباشد.

اما امرزوه مانند گذشته تعداد بیمارانی که براثر هرنوع بیماری جان خود را ازدست میدهند کمتر شده و دلیل آن پیشرفت علم پزشکی و همچنین لوازم و تجهیزات پزشکی میباشد .درمان دیابت هم از این پیشرفت بی بهره نیست و مبتلایان با استفاده از انسولین پمپ میتوانند دیابت خود را به راحتی کنترل کنند و هیچ دخالتی در تزریق آن ندارند. یکی از ویژگی های بارز انسولین پمپ استفاده از مکانیزم خودکار تزریق میباشد که دوز و مقدار انسولین هم با توجه به نیاز بدن فرد میباشد.